Vakıf Hakkında

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı, 1975 yılında küçük bir hastane ile başlayan ve bugün Güven Sağlık Grubu olarak Türkiye’nin en değerli sağlık markasına erişen yolculuğun toplumsal alandaki iz düşümüdür.

Bu yolculuğu hayal eden ve gerçekleştiren Güven Hastanesi kurucuları için topluma sunulan katkı her zaman öncelikli olmuştur. Bu amaçla hem Güven Hastanesi hem de kurucuları sağlık, eğitim ve kültür alanında çeşitli yardım ve faaliyetler yürütmüştür. 2006 yılında bu çabaların daha verimli ve düzenli hale getirilmesi ve geleceğe uzanan bir kurumsal yapı ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı kurulmuştur. Vakıf, kuruluşundan itibaren başta eğitim olmak üzere tüm toplumsal alanlara katkı sağlamak amacıyla programlar yürütmektedir. Öğrencilere verilen burslar, engelli bireyler için yapılan projeler, spor/kültür/bilimsel çalışmalar için kurumlara verilen destekler bu programlardan bazılarını oluşturmaktadır. Ayrıca Vakfımızın Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’na üyeliği bulunmaktadır.

Kurucularımız Dr. Aysun KÜÇÜKEL ve Dr. Ahmet KÜÇÜKEL’in vefatından sonra Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tıpkı Güven Hastanesi gibi geleceğe başarıyla taşınması öncelikli olan bir sorumluluk ve ödev kabul edilmiş, çalışmalar ara vermeksizin sürdürülmüştür. 2019 yılı vakıf için önemli bir dönüm noktasıdır. Toplumsal yarar hedefinden sapmaksızın, dünyadaki dönüşüme paralel olarak vakıf hayırseverlik ekseninden toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen etkili bir sivil toplum örgütüne dönüşmeye doğru adım atmıştır. Bu noktadan sonra yürütülen çalışmalar; özellikle ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vermek ve toplumunun önemli sorunlarından biri olan kanserli ve engelli çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmek amacıyla şekillendirilmiştir. Günümüzde Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bu alanlardaki bilimsel araştırmalar, yurt içi ve yurt dışında iş birlikleri ve bu süreçlerden beslenen projeler yürütülmektedir. Benzer biçimde gerek kamu yönetiminde gerekse yerel düzeyde demokratik süreçlere katkı sunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Vakfımızın kamu yararına vakıf olması için 2021 yılı itibariyle resmi başvurular yapılmıştır.

Vizyonumuz

Eğitim, sağlık, kültür ve ekonomik gelişme alanları başta olmak üzere toplumsal sorunların çözümünde ilk akla gelen kurumlar arasında yer almak, bu alanlarda yapılan çalışmalara liderlik etmek ve dünyadaki gelişmeleri odak noktası yaparak Türkiye için en ileri, en doğru ve en yararlı çözümlerin uygulanmasına yönelik öncü çalışmalarda bulunmak.

Misyonumuz

Türkiye’de yaşayan her birey için, gelişmiş toplumlardaki yaşam düzeyinin mümkün kılınması için çalışırız.

Toplumsal yarar odaklı projelerde kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademik kuruluşlarla diyalog içinde çalışırız.

Etkin bir sivil toplum örgütü olarak sürekli araştırmayı önceliğimiz kabul eder ve toplumsal sorunların en etkili biçimde yönetilmesi için yasal süreçlere, bilimsel çalışmalara, uygulamalara katkı sunarız.

Toplumsal yarar odaklı bir Türkiye için çabamızı ve mesajımızı sürekli kılacak farkındalık çalışmaları, bilimsel toplantılar, kültürel faaliyetler yürütürüz.

Güven Hastanesi

Sağlık hizmetleri alanında önemli kuruluşlardan Güven Hastanesi hakkında bilgi almak için tıklayın.

 

Üyeliklerimiz

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü Ağı

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2021 - Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı