“Yaşlılık Dönemi BİYO-PSİKO-SOSYAL İhtiyaç Değerlendirmesi,”

“Yaşlılık Dönemi BİYO-PSİKO-SOSYAL İhtiyaç Değerlendirmesi,” araştırması günümüzde yaşlı nüfusun sürekli artış göstermesi nedeniyle yaşlı bireylerin beklenti ve gereksinimlerini belirlemeyi ve bu gereksinimlere yönelik çözümler üretmeyi vurgulamaktadır.

Yaşlıların ihtiyaçlarını anlamak, sorunlarına çözüm bulmak ve yaşlılara uygun hizmetleri planlamak için çok yönlü bir araştırma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle gündüz saatlerini yalnız geçiren veya yalnız yaşayan yaşlı bireylerin bilişsel, psikolojik ve sosyal işlevselliğini anlamak, onların deneyimlerinden yola çıkarak ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümler üretmek amacıyla sosyal hizmet alanında çalışmalar yapılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Ankara İli Çankaya İlçesi Ayrancı semtinde Mahalle Muhtarları ile işbirliği içinde yaşlı nüfusun durumu hakkında net ve güvenilir verilere ulaşmak amacıyla “Yaşlı Bireyler için Psikososyal Destek Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında, güvenilirliği tespit edilmiş ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını çok boyutlu tespit etmek amacıyla kullanılan “Yaşlı Bireyler İçin Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği” kullanılacaktır. Bu proje, ileride yapılacak projeler için bilimsel verileri toplamayı temel almaktadır. Toplum içinde yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen gelecek projeler için bu veriler değerli bir kaynak sağlayacaktır. Proje sonuçları ve yaşlıların sosyal yaşam deneyimleri, toplumun yaşlı bireylere daha fazla destek ve hizmet sunması için rehberlik edecektir.
Güven Hastanesi

Sağlık hizmetleri alanında önemli kuruluşlardan Güven Hastanesi hakkında bilgi almak için tıklayın.

 

Üyeliklerimiz

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2021 - Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı