Ortak Bir Sorun – İki Farklı Kültürel Perspektif

Güven Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın, Yaşlanan Nüfusu odak noktası yapan çalışmaları AB destekli son projemiz ile uluslararası işbirliği boyutuna taşınarak yeni bir ivme kazandı.

Güven Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın, Yaşlanan Nüfusu odak noktası yapan çalışmaları AB destekli son projemiz ile uluslararası işbirliği boyutuna taşınarak yeni bir ivme kazandı. Hollanda’dan Kennisland Vakfı ile ortak olduğumuz, “Ortak Bir Sorun – İki Farklı Kültürel Perspektif” isimli projemiz “Sivil Toplum Diyaloğu Programı” çerçevesinde destekleniyor. Projemiz Hollanda ve Türkiye’de yaşlanan nüfus ve yaşlıların bakımı konusunu odak noktası yapıyor ve her iki ülkedeki bağlamı kültürel açıdan incelemeye tabi tutuyor. Bu sayede iki ülkenin Yaşlanma konusundaki yaklaşımlarının ortaya konması, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi ve iki ülkenin bir birinden öğrenerek daha kapsayıcı bir senteze varması hedefleniyor. Proje kapsamında yaşlanma ile ilgili başta Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere, akademik, kamusal ve özel sektörden aktörlerin hem bir arada çalışması ve öğrenmesi hem de uluslararası işbirlikleri kurulması sağlanacaktır. Yaşlıları ve yaşlanmayı sosyal ve sistemsel bir sorun olarak ele alıp bu konuda politikalar, uygulamalar ve sosyal farkındalık geliştirme konusunda Türkiye’den daha uzun yıllara dayanan geçmişe sahip AB ve Hollanda’nın deneyimleri ülkemizde giderek önem kazanan bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sunacaktır. Yaşlılar, onlarla ilişkili kesimler, aileler, Hollanda’da yaşayan Türkler ve ülkemizi ziyaret eden burada emeklilik geçirmeyi tercih eden Hollandalılar projenin yararlanıcılarını oluşturacaktır. Proje aktiviteleri arasında akademik ve sosyal uzmanların yer alacağı çalışma grupları, karşılıklı ziyaretler ile her iki ülkedeki sivil toplum örgütlerinin işbirliği sağlaması, yaşlılığın ele alınmasını görünür kılacak gerçek yaşamdan hikayeler derlenip duyurulması ve Türkiye’de geniş katılımlı uluslararası bir konferans düzenlenmesi yer almaktadır. Proje web sitesi A Common Challenge projeyi izlemek isteyen tüm kesimlerin erişimine ve iletişimine açık olacaktır.
Güven Hastanesi

Sağlık hizmetleri alanında önemli kuruluşlardan Güven Hastanesi hakkında bilgi almak için tıklayın.

 

Üyeliklerimiz

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2021 - Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı